Sylwetki zawodowe partnerów
kancelarii

Mateusz Garnuszewski
radca prawny

Radca Prawny Mateusz Garnuszewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Dodatkową wiedzę i kwalifikację zdobywał w ramach studiów Podyplomowych w zakresie prawno-ekonomicznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Prawa Bankowego organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji,  Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu przy w współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Od 2008 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Adwokata Andrzeja Philipsa. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi.

Znajomość języków obcych: język angielski

Andrzej Philips
adwokat

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od ponad 30 lat. Ukończył aplikację sędziowską prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Kaliszu. W 1982 r. został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, prowadził postępowania karne oraz orzekał w komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Nominację na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Krotoszynie otrzymał w 1983 r. Od 1 czerwca 1984 r. do 30 listopada 1987 r. orzekał w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Poznaniu. W grudniu 1987 r. został wpisany na listę radców prawnych i podjął pracę w Urzędzie Miasta w Poznaniu na stanowisku koordynatora Zespołu Radców Prawnych. W grudniu 1989 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Poznańskiej i podjął w 1990 r. pracę w Zespole Adwokackim nr 12 w Poznaniu. Od 1992 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Jest członkiem Międzynarodowej Izby Arbitrażowej w Brukseli i arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy tej Izbie.

Znajomość języków obcych: język rosyjski i język angielski